BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Fundacji PZU

Konkurs dotacyjny „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2023

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2023.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  1. zdrowie i pomoc społeczna – konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) – nabór wniosków w terminie od 09.05.2023 r. do 08.06.2023 r.,
  2. kultura i historia – konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków od 01.07.2023 r. do 01.08.2023 r.,
  3. edukacja – konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów na portalu Fundacji PZU w zakładce „Konkursy i dotacje”.

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”

Budżet Konkursu wynosi do 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Harmonogram konkursu

  • Termin rozpoczęcia składania wniosków: 09.05.2023
  • Termin zakończenia składania wniosków: 08.06.2023
  • Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców: 14.07.2023
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektów: 01.08.2023
  • Termin zakończenia realizacji projektów: 31.01.2024

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Fundacji PZU oraz Portalu o dotacjach granty.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies