BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konferencja pn. „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

To już czwarta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla trzeciego sektora w Polsce. Przed nami 14 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 70 osób: przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki.


Zaplanowana na 25-26 listopada 2021 r. konferencja będzie okazją do rozmowy na temat zmieniającej się rzeczywistości i jej wpływu na działalność organizacji obywatelskich. Do tematu wprowadzi nas prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którego wystąpienie zainauguruje wydarzenie.

Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków. Organizacje III sektora muszą odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości, żeby skutecznie budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Na temat tych wyzwań dyskutować będziemy podczas debaty głównej pt. „Sektor obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia”.

W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z perspektywami i kierunkami rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce, opornością instytucjonalną III sektora na kryzysy oraz pracą organizacji obywatelskich na rzecz seniorów w czasie pandemii COVID. Będziemy również rozmawiać na temat programów zarządzanych przez Instytut, wolontariatu, think tanków oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugiego dnia konferencji zaprezentowany zostanie też raport z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”, którego autorami są Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn i Łukasz Samborski – Współprzewodniczący RDPP, Dyrektor RC Gdańsk. Podczas wydarzenia wręczone zostaną również nagrody w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.

Do transmisji wykorzystamy najnowsze technologie, dzięki którym będzie można uczestniczyć w dowolnie wybranych panelach.

Zachęcamy Państwa do rejestracji na wydarzenie i udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Tekst na białym tle obramowanym w kolorowe wzory: WYZWANIA SEKTORA POZARZĄDOWEGO W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI 25-26 listopada. W dolnym lewym rogu logotyp NIW- CRSO

Program konferencji

DZIEŃ I (25 listopada)

09:00 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji i powitanie gości: Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO

10:10 – 10:30 Wystąpienie prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

10:30 – 11:00 Wręczenie nagród w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”

11:00 – 12:15 Debata główna „Sektor Obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia”

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:00 Panele równoległe

Panel A1. Miejsce Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych.
Panel A2. Perspektywy i kierunki rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego młodych.
Panel A3. Think Tanki jako opiniotwórcze podmioty społeczeństwa obywatelskiego.
Panel A4. Dyplomacja obywatelska.

14:00 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00 Panele równoległe

Panel 2: Tworzenie i rozwijanie związków, federacji i konfederacji organizacji obywatelskich
Panel B1. Międzynarodowe Domy Spotkań – ich misja oraz wyzwania.
Panel B2. Odporność instytucjonalna III sektora na kryzysy – finansowanie organizacji pozarządowych.
Panel B3. Organizacje obywatelskie na rzecz seniorów w czasach pandemii.
Panel B4. Otwartość biznesu na inicjatywy obywatelskie.

16:00 – 16:10 Przerwa

16:10 – 16:20 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II (26 listopada)

09:00-10:00 Rejestracja

10:00-10:10 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

10:10-11:40 Prezentacja raportu ,,Mapa Obywatelska”. Dyskusja na temat wyników.

11:40-12:00 Przerwa kawowa

10:10-11:40 Panele równoległe
Panel C1. Edukacja obywatelska prowadzona przez uniwersytety ludowe.
Panel C2. Miejsca przyjazne wolontariuszom – recepta na udaną współpracę z wolontariuszami.
Panel C3. Rozwój wspólnot lokalnych w ramach FIO: tożsamość, regionalizm a społeczeństwo obywatelskie.
Panel C4. Wsparcie Polaków za wschodnią granicą – projekty społeczne.

13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-14:30 Blok szkoleniowy
SZKOLENIE I. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez NGO.
SZKOLENIE II. Inwestowanie przez organizacje pozarządowe.

14:30-14:40 Przerwa

14:40 – 14:50 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

14:50 – 15:40 Przerwa obiadowa

Źródło: Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies