BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jubileuszowy baner z logotypem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i napisem 30 lat 1994 - 2024

Jubileusz Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

30 lat temu w kwietniu 1994 roku do Rejestru Związku Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki I Wydział Cywilny w Lublinie w Dziale B pod numerem 2 zostało wpisane Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania inicjujące powstanie stowarzyszenia rozpoczęły się jeszcze w 1993 roku.

W spotkaniach organizacyjnych, dyskusjach nad celami, formą i statutem brało udział z różnym stopniem zaangażowania wiele osób. Byli wśród nich między innymi: Bochenek Marzena, Cichocki Adam, Cioczek Wojciech, Cużytek Bogusław, Ćwikła Tadeusz, Długosz Ryszard, Drążkowski Zbigniew, Dutkiewicz Dorota, Dziewa Ryszard, Estko Teresa, Głazowska Teresa, Jankiewicz Alicja, Jarmołowicz Jan, Juros Andrzej, Koter Mórgowska Małgorzata, Mórgowski Zbigniew, Oleszek Beata, Osińska Małgorzata, Ostojewski Marian, Polikarska Barbara, Szałach Andrzej, Tokarska Maria, Wojciechowski Zbigniew.

15 września 1993 roku odbyło się zebranie założycielskie Forum Organizacji Samopomocowych Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego połączone z wyborem jego Komitetu Założycielskiego. Jednak do rejestracji tego Stowarzyszenia nie doszło.

Spotkania organizacyjne i dyskusje dotyczące utworzenia związku stowarzyszeń były kontynuowane.

W marcu 1994 roku została uzgodniona ostateczna wersja statutu i nazwa stowarzyszenia – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Powstał nowy Komitet Założycielski. Jego przedstawiciele: Dutkiewicz Dorota, Estko Teresa i Andrzej Szałach złożyli 10 marca 1994 roku dokumenty rejestracyjne w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie.

Po posiedzeniu sądu w dniu 5 kwietnia 1994 roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Lublinie, Lublin ul. Lubomelska 1-2, pokój 101 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

28 kwietnia 1994 roku do rejestru stowarzyszeń został wpisany pierwszy Zarząd Forum w składzie: Prezes – Teresa Estko, V-ce Prezes – Andrzej Szałach, V-ce Prezes – Tadeusz Ćwikła, Sekretarz – Alicja Jankiewicz, Skarbnik – Maria Tokarska, Członek – Barbara Polikarska.

Założycielskimi organizacjami członkowskimi Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych były:

 1. Fundacja „Sprawni Inaczej” – Oddział w Lublinie
 2. Grupa Aktywnej Rehabilitacji
 3. Lubelskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego
 4. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Wojewódzki w Lublinie
 6. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział w Lublinie
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Lublinie
 8. Polski Związek Głuchych – Oddział w Lublinie
 9. Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski
 10. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wadą Serca „Serce Dziecka”
 1.  

Członkiem wpierającym była:

 • Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie.

Krótki zarys historii działań Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i jego organizacji członkowskich w ciągu tych minionych 30 lat postaramy się przedstawić Państwu w kolejnych artykułach.

Alicja Jankiewicz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies