BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. projektu "Droga do zatrudnienia"

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Droga do zatrudnienia”

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Droga do zatrudnienia”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest szczególnie dedykowany osobom ze schorzeniami psychicznymi.

Adresatami projektu są osoby:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne;
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego lub mazowieckiego;
 • pozostające bez zatrudnienia;
 • w wieku aktywności zawodowej i nie pobierające świadczeń emerytalnych;
 • nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce, prowadzących do osiągnięcia tych samych efektów (w szczególności finansowanych ze środków PFRON);
 • osoby, które złożą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 • pierwszeństwo w rekrutacji posiadają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ze względu na schorzenie psychiczne.

W ramach Projektu, Uczestnikom zostaną zapewnione m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego;
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia;
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne;
 • warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • pośrednictwo pracy;
 • pomoc psychologiczna;
 • wsparcie trenera pracy (zatrudnienie wspomagane).

Powyższe działania i formy wsparcia będą planowane i realizowane w zależności i z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Dodatkowe informacje:

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie

ul. Krochmalna 13/1,

e-mail: praca@ffm.pl

tel. 797 522 305 (p. Oleksandra)

tel. 501 063 951 (p. Małgorzata)

Małgorzata Cymborska

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies