BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek w otoczeniu zielonych drzew. Nad drzwiami budynku wisi godło polski.

Dzień Seniora

Zarząd Oddziału Rejonowego w Cycowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sobotę 6 października uroczyście świętował Dzień Seniora.

Świętowanie związkowcy rozpoczęli uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym, liturgia była sprawowana w intencji wszystkich żyjących i nieżyjących rencistów, emerytów, przyjaciół, sympatyków. Z rozważania nad ewangelią tego dnia: „Jezus uświadamia mi, że jestem prawdziwym szczęściarzem. Oczami wiary widzę codziennie Boga w sakramentach, słyszę Go w Słowie, w wydarzeniach. Czy potrafi ę się tym wewnętrznie cieszyć?”

Po liturgii mszy świętej wszyscy udali się do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, do nowo wybudowanego Przedszkola Samorządowego gdzie Prezes Związku Stanisław Jamiński i gospodarz obiektu, dyrektor szkoły Zbigniew Rutkowski powitali wszystkich przybyłych na wspólne świętowanie.

Jest nowoczesny budynek.

Nowy budynek przedszkola

Dzień Seniora uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.

Dzieci ubrane na galowo stoją na scenie. Jedna z dziewczynek trzyma w dłoniach mikrofon blisko ust. W tle wiszą napisy “Dzień emeryta”.

Kolejnym punktem programu było omówienie przez koordynatora projektu „Wiekowi = Przebojowi!” Marię Lisek-Ziębę celów projektu i zadań do zrealizowania. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020 skierowany jest do 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Realizator projektu Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, realizowany do 30.04.2019 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Realizacja projektu przyczyni się do zachęcenia osób starszych do udziału w życiu społecznym a cykliczność i różnorodność zajęć wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawi jakość ich życia.

Oferowane zajęcia ramach projektu:

 • aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne od 10.2018-04.2019;
 • stacjonarne: doradcze, edukacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne, od 10.2018-04.2019 w tym wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona;
 • panel profilaktyki zdrowotnej- fizjoterapia, masaż, lekarz;
 • wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;
 • z gimnastyki, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Dzień Seniora to okazja do podziękowań. Zasłużeni działacze związku zostali odznaczeni medalami oraz uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.

Mężczyzna przypina kobiecie do ubrania odznakę. Drugi mężczyzna trzyma w rękach dyplom.

Oczywiście nie zabrakło poczęstunku – słodkiego co nieco, owoców, napoi i wspaniałej atmosfery. W rytmach muzyki disco polo w wykonaniu ucznia szkoły wszyscy spożywali przygotowane przez pracowników szkoły pyszności.

Są ludzie siedzący przy dwóch długich stołach. Stoły są nakryte i zastawione jedzeniem i różnymi napojami.

W trakcie spotkania stworzył się duet i wszyscy mogli podziwiać kunszt wokalny dwóch solistów (do ucznia szkoły dołączył uczestnik WTZ Łukasz).

Po lewej stronie jest mężczyzna. Dłonie ma położone na pianinie elektrycznym. Obok niego stoi drugi mężczyzna. Chwyta go on za jego ramię i się uśmiecha. W jednej ręce trzyma mikrofon.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

 1. Wiesław Pakuła – Wójt Gminy Cyców;
 2. Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego;
 3. Kazimierz Radko – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Łęcznej;
 4. Ksiądz  proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Cycowie – Zbigniew Szcześniak;
 5. Prezes BS w Cycowie;
 6. Maria Lisek-Zięba – PSONI Koło w Łęcznej;
 7. Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie;
 8. Elżbieta Sadowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie;
 9. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;
 10. Sylwia Kawalec – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Cycowie.

„Wymagajcie od siebie choćby
inni od was nie wymagali”.

Nikt nie wymagał, ale my od siebie wymagamy i dziękujemy.

W czasie tego spotkania było też podziękowanie przewodniczącej Zarządu Koła PSONI w Łęcznej skierowane do wszystkich rencistów, emerytów, władz samorządowych, uczniów szkoły i jej pracowników za włączenie się i zebrane środki finansowe w ramach Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Na wydzielone konto zebrano 66 000,00 zł co stanowi 1,5 km dobra.

Wśród szkół najbardziej aktywny okazał się Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie.

„Istnieje naprawdę tylko jedna radość,
obcowania z ludźmi”.

M.Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies