BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wejście do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po lewej i prawej stronie są pomarańczowe balony. Są włożone w doniczki z roślinami.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który ma na celu:

  • dostrzeżenie w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa do godności, które należy się każdemu człowiekowi;
  • dostrzeganie problemu łamania praw osób z niepełnosprawnościami i wyrażenie sprzeciwu wobec tych praktyk;
  • ułatwienie dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych;
  • wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną corocznie obchodzone są 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr. Randez-vous de la Dignité – Spotkanie z godnością). Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Kilka pomarańczowych balonów, które są w czyjejś ręce. Z balonów wystaje pomarańczowa chusta.

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Grupa osób stoi na dróżce w lesie. Pozują do zdjęcia. Są wśród nich kobiety i mężczyźni.

Zarząd PSONI Koło w Łęcznej i pracownicy WTZ w Janowicy w tym dniu pragną złożyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia odwagi w walce o marzenia i niezależne życie, spokoju serca i ducha, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, bezpieczeństwa, aby na swojej drodze życiowej doświadczali jak najczęściej życzliwych i pogodnych ludzi z otwartym sercem, pomocnych w działaniach mających na celu przełamywanie wszelkich barier czy też przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Godność jest wartością, która należy się każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pełnosprawności.

Eliza Cyfra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies