BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Doktor Irena Węgrzyn – Szkutnik nagrodzona Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej

W dniu 21 marca 2015 roku Lubelska Izba Lekarska nadała honorowe odznaczenia lekarzom, których wyróżnia działalność w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra innych.

Laureaci, to osoby o nieprzeciętnych osobowościach mających wpływ na kształtowanie wzorców i postaw moralnych w środowisku zawodowym i społecznym.

Wśród osób uhonorowanych Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej znalazła się dr n. med. Irena Węgrzyn – Szkutnik adiunkt w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Doktor Irena Węgrzy – Szkutnik już ponad dwadzieścia lat działa na rzecz propagowania nowoczesnego leczenia chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej.

W roku 1998 była ona w grupie inicjującej założenie Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie i od wielu lat jest jego prezesem. W ramach działalności stowarzyszenia, dzięki inicjatywie i pracy społecznej pani doktor udało się promować wiedzę na temat leczenia i profilaktyki astmy nie tylko wśród członków organizacji ale też ogółu społeczeństwa. Zajęcia edukacyjne pn. „Szkoła Astmy” prowadzone były osobiście przez panią doktor a później pod jej merytoryczną opieką , w oparciu o jej autorski program. Zajęcia te przyczyniły się do budowania świadomej postawy pacjentów współpracujących z lekarzem w długotrwałym procesie leczenia.

Od siedemnastu lat doktor Irena Węgrzyn – Szkutnik aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową poświęcając swój czas i umiejętności ludziom chorym, często szukającym wsparcia w zmaganiach z przewlekłą chorobą. Jej postawa pełna zrozumienia i chęci niesienia pomocy budzi szacunek i sympatie pacjentów.

Z inicjatywy doktor Ireny Węgrzyn – Szkutnik członkowie stowarzyszenia biorą udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących ich wiedzę na temat choroby a także starają się prowadzić aktywne życie z astmą.

Dr Irena Węgrzyn – Szkutnik jest w stowarzyszeniu koordynatorem obchodów Światowego Dnia Spirometrii, akcji organizowanej przez Polska Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP, polegającej na przeprowadzeniu bezpłatnych badań, których celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdrowie oddechowe.

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową od dziesięciu lat jest członkiem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ponieważ we współpracy i wymianie doświadczeń między podobnymi organizacjami widzi możliwość wsparcia i rozwoju działalności własnej.

Postać doktor Ireny Węgrzyn – Szkutnik jest wyjątkowa dlatego bardzo cieszy fakt, że Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej wyróżnił osobę pracującą na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies