BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata we Wrocławiu dla środowiska osób głuchoniewidomych

W czwartek 22 września 2016 roku zorganizowaliśmy (LFOON-SW) debatę dla środowiska osób głuchoniewidomych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenie miało miejsce w Hotelu InVite we Wrocławiu, gdzie osoby z niepełnosprawnością bez barier mogą dyskutować na tematy związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o barierach jakie napotykają w życiu codziennym. Tak jak dzień wcześniej podczas debaty były zapewnione następujące udogodnienia:

  • tłumaczenie w Międzynarodowym i Polskim Języku Migowym;
  • Symultaniczny Przekaz Tekstowy, czyli odzwierciedlenie treści mówionej w postaci relacji na ekranie;
  • pętla indukcyjna, tj. mechanizm przekazujący sygnał z mikrofonów bezpośrednio do aparatów słuchowych.
Kobieta trzyma mikrofon. W tle prezentacje multimedialne. Wokoło ludzie siedzący przy stołach.

Swoim doświadczeniem na temat prawa osób głuchoniewidomych w odniesieniu do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzielił się Pan Grzegorz Kozłowski, Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plakacie logo różnych m.in. Fundusze Europejskie i LFOON.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies