BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący projekt pt. Droga do zatrudnienia

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże „Droga do zatrudnienia”

Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w związku z realizacją projektu „Droga do zatrudnienia” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) z woj. lubelskiego do udziału w ww. projekcie

Projekt skierowany jest do 42 osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, dorosłych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W ramach projektu Uczestnikom/czkom oferowane będą następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • Life coaching
 • Poradnictwo prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych
 • Warsztaty: zarządzanie budżetem
 • Warsztaty: aktywne techniki poszukiwania pracy
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
 • Pomoc specjalisty
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe 108h
 • Staż zawodowy (3 miesiące)

OFEROWANE WARUNKI:

 • Materiały szkoleniowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe: 1 440,00 ZŁ
 • Zwrot kosztów dojazdu

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Biuro projektu
ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin
tel. 81 746 69 41, 572 874 113
e-mail: projekt.viamed@gmail.com
www.proselfprojektyunijne.viamedline.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies