BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący projekt: MOTYWATOR – program aktywnej integracji

Bezpłatne szkolenia i płatne staże w projekcie „MOTYWATOR – program aktywnej integracji”

EDUFIN Sp. z o. o. zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku 18-64 lata, zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego do udziału w projekcie „MOTYWATOR – program aktywnej integracji”.

Projekt skierowany jest do 192 osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie zapraszamy osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach projektu oferujemy: aktywizację społeczną, edukacyjną i zawodową

  • Indywidualna Ścieżka Rozwoju (IŚR)
  • Trening Umiejętności Społecznych i Obywatelskich
  • Płatne szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe w wysokości 1488,27 zł brutto za udział w 120 godz. szkoleniu) – ok. 1152,00 zł netto
  • 3 miesięczne staże zawodowe dla 84 Uczestników Projektu (stypendium 1860,34 zł brutto/m-c)
  • Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego
  • Doradztwo zawodowe (grupowe oraz indywidualne)
  • Pośrednictwo pracy

Dodatkowo:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia grupowe (średnio 16 zł za dzień)
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia, osobą zależną (18 zł brutto za godz.)
  • usługa cateringowa na zajęcia grupowe (trwające powyżej 6 godz. dziennie)

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.edufin.eu w zakładce: Nasze projekty – „MOTYWATOR – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI” oraz w biurze projektu w Lublinie.

Zapraszamy interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Adres biura:
ul. Zygmunta Krasińskiego 2/52 (szklany budynek IRYDION, V piętro)
20-709 Lublin
tel.: 786 236 411
e-mail: motywator@edufin.eu

Realizator Projektu:
EDUFIN Sp. z o. o., ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
www.edufin.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies