BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bezpłatne porady prawne w Lublinie

Aktualizacja – styczeń 2024 r.

Nieodpłatne dla osób z niepełnosprawnościami poradnictwo prawne w ramach Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane jest na terenie całego Województwa Lubelskiego. W celu umówienia konsultacji prawnej i uzyskania porady prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 533 10 22 w godz. od 10:00 do 14:00 lub kontakt e-mail: lfoon.lublin@gmail.com.

Instytucja Adres Harmonogram przyjęć Zakres pomocy
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

ul. Leszczyńskiego 23, pok. 14,

20-068 Lublin

 

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt:

tel. 81 533 10 22

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

Świadczenie porad dla środowiska osób z niepełnosprawnością

Prawo cywilne, administracyjne i prawo pracy.

Stowarzyszenie Homo Faber

Biuro
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12
pok. 108 (koło dziekanatu, 1piętro), 20-150 Lublin 

Adres oficjalny (do umów):
ul. Chopina, 41, lok. 2
20-023 Lublin

Godziny pracy biura (ul. Bursaki 12, p. 108):

Środy: 9:00 -15:00
Czwartki: 9:00 – 15:00
Piątki: 9:00 – 15:00

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego – dla każdego

Wsparcie jest bezpłatne.
Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

mediacje@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

www.hf.org.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 13 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

https://www.high-endrolex.com/35
Dzielnica Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatną mediację Rodzaj dyżuru Dostępność punktu dla osób niepełno-sprawnych
Wieniawa Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Al. Racławickie 5,
parter, s. 27
Poniedziałek – Piątek
godz. 10:00-14:00
Radcy Prawni Nieodpłatna pomoc prawna tak
Stare Miasto Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
ul. Podwale 11,
I piętro, s. 148
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie tak
Śródmieście XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie,
ul. Lipowa 25,
parter, s. 8

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 8:00-12:00

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna nie
Tatary Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
ul. Maszynowa 2,
parter
Poniedziałek – Piątek
godz. 10:00-14:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie
Czechów Południowy Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
ul. Józefa Śliwińskiego 5,
I piętro, s. 119
Poniedziałek – Piątek
godz. 15:30-19:30
Organizacja pozarządowa: PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Kilińskiego 2: Radcy Prawni i Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna tak
Dziesiąta Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
ul. Kunickiego 116,
I piętro, s. 28
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna nie
Sławin Zespół Szkół nr 12 w Lublinie,
ul. Sławinkowska 50,
parter, s. 70
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna (w każdy poniedziałek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja) tak
Rury Budynek Urzędu Miasta Lublin,
ul. Filaretów 44,
II piętro, s. 319
Poniedziałek – Piątek
godz. 8:00-12:00
Radcy Prawni Nieodpłatna pomoc prawna nie
Kalinowszczyzna Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
ul. Tumidajskiego 6A,
parter, sala nauczania indywidualnego
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Radcy Prawni Nieodpłatna pomoc prawna (w każdy czwartek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja) tak
Wrotków Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
ul. Nałkowskich 110,
parter , s.11, główne wejście

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 10:00-14:00

Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna tak

Węglin
Południowy

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie,
ul. Roztocze 14,
I piętro, s. 15A
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie tak
Kośminek Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie,
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
parter, s. 1

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec – Sierpień 2024 r.
godz. 8:00-12:00

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i Adwokaci Nieodpłatna pomoc prawna tak
Czuby Północne Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
ul. Radości 13,
parter, sala konferencyjna
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie tak

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest we wszystkich punktach wyłącznie w sposób stacjonarny, tj. osobiście w punkcie (z wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, którym przysługuje możliwość uzyskania porady za pośrednictwem porozumiewania się na odległość).

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. W przypadku:

 • porady stacjonarnej – należy wypełnić formularz “karta pomocy – część B” i wrzucić go do znajdującej się w punkcie urny;
 • osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) – można przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin), drogą mailową pod adresem: pomocprawna@lublin.eu lub pod numerem telefonu: 81 466 12 10.

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 poz. 583 i 830), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:
 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne;
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przy udziale tłumacza języka migowego:

Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

 • poradę należy umówić przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem:
  • pod adresem: np.ms.gov.pl wybierając odpowiedź “Tak” na pytanie “Potrzebujesz pomocy tłumacza migowego?” lub
  • łącząc się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego w godzinach 9:00-15:00;
 • aby skorzystać z porady należy w umówionym terminie połączyć się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc de minimis przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
 • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym ww. okresie, wzór oświadczenia – czytaj więcej: pobierz plik;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312, nr 254, poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie po dostarczeniu dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacji) w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostanie umówiony termin porady.

Pytania w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 12 10.

Na terenie miasta funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego – czytaj więcej: pobierz plik.

Lista dyżurów specjalistycznych na terenie całego kraju, podczas których można uzyskać poradę specjalisty w danej dziedzinie w formie zdalnej, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość – czytaj więcej: Lista dyżurów specjalistycznych.

Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – czytaj więcej: Darmowa pomoc prawna.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce:

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – czytaj więcej: Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Na stronach internetowych Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie również znajdują się informacje w zakresie darmowej pomocy prawnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz Ukraińców mieszkających w Polsce – czytaj więcej: ORA i OIRP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies