Bezpłatne porady prawne w Lublinie

aktualizacja – 31 styczeń 2022

 

InstytucjaAdresHarmonogram przyjęćZakres pomocy
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

ul. Leszczyńskiego 23, pok. 14,

20-068 Lublin

 

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt:

tel. 81 533 10 22

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

Świadczenie porad dla środowiska osób z niepełnosprawnością

Prawo cywilne, administracyjne i prawo pracy.

Stowarzyszenie Homo Faber

Biuro
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12
pok. 108 (koło dziekanatu,1piętro), Lublin 20-150

Adres oficjalny (do umów):
ul. Chopina, 41, lok. 2
20-023 Lublin

Godziny pracy biura (ul. Bursaki 12, p. 108):

Środy: 9:00 -15:00
Czwartki: 9:00 – 15:00
Piątki: 9:00 – 15:00

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego – dla każdego

Wsparcie jest bezpłatne.
Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

www.hf.org.pl

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Lublin

 

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie miasta Lublin stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem punktu.

 

Poradę umówić można:

 

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

UWAGA!

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ta forma pomocy jest pomocą de minimis i podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Aktualne informacje nt. bezpłatnych porad prawnych na terenie miasta Lublin dostępne są na stronach (linki poniżej) ↓

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/nieodplatna-pomoc-prawna/nieodplatna-pomoc-prawna,1,22751,2.html

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji dotyczących tłumacza języka migowego (PJM) w Urzędzie Miasta Lublin można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce „Tłumacz języka migowego„.

 

JAKI JEST ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY PRAWNEJ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne;
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – w przypadku stacjonarnej działalności punktów – można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin – rezerwacja wizyt poprzez zakładkę https://rezerwacja.lublin.eu/
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu).

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 12 10.

 

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie miasta Lublin w 2022 roku – czytaj więcej: pobierz plik

 

Bezpłatne porady prawne w 2022 roku w Lublinie

Dzielnica miastaLokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnejInformacje o podmiotach
udzielających nieodpłatnej pomocy
prawnej
Harmonogram przyjęćDostępność
punktu
dla osób
niepełnosprawnych
WIENIAWA

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; parter, s. 27;


Al. Racławickie 5; Lublin 20-059

Radcy Prawni

Poniedziałek – piątek

 

10.00-14.00

TAK
STARE MIASTO

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie; I piętro, s. 148;


ul. Podwale 11; Lublin 20-117

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11;

Doradcy Obywatelscy

Poniedziałek – piątek


16.00-20.00

TAK
ŚRÓDMIEŚCIE

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie; parter, s. 8;


ul. Lipowa 25; Lublin 20-020

Organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11;

Radcy Prawni i Adwokaci

Poniedziałek – Piątek


16.00-20.00

 

Lipiec / Sierpień


8:00-12:00

NIE
TATARY

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie; parter;


ul. Maszynowa 2; Lublin 20-218

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11;

Doradcy Obywatelscy

Poniedziałek – piątek


10.00-14.00

NIE
CZECHÓW PÓŁNOCNY

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie; I piętro, s. 119;


ul. Józefa Śliwińskiego 5; Lublin 20-861

Adwokaci

Poniedziałek – piątek

15.30-19.30

TAK
DZIESIĄTA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie; I piętro, s. 28;


ul. Kunickiego 116; Lublin 20-436

Adwokaci

Poniedziałek – piątek


16.00-20.00

NIE
SŁAWIN

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie; parter, s. 70;


ul. Sławinkowska 50; Lublin 20-810

Adwokaci

Poniedziałek – piątek


16.00-20.00

TAK
RURY

Budynek Urzędu Miasta Lublin; II piętro, s. 319;


ul. Filaretów 44; Lublin 20-609

Radcy prawni

Poniedziałek – Piątek

8.00-12.00

NIE
KALINOWSZCZYZNA

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie;
parter, sala nauczania indywidualnego;


ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a; Lublin 20-247

Radcy prawni

Poniedziałek – piątek

16.00-20.00

TAK
WROTKÓW

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie;
parter , s.11, główne wejście;


ul. Nałkowskich 110; Lublin 20-470

Radcy Prawni

Poniedziałek – Piątek


16.00-20.00

 

Lipiec / Sierpień

 

godz.8.00-12.00

TAK
WĘGLIN POŁUDNIOWY

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie; parter, s. 6;


ul. Roztocze 14; Lublin 20-722

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11;

Doradcy Obywatelscy

Poniedziałek – piątek

16.00-20.00

TAK
KOŚMINEK

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie; parter, s. 1;


ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 2;
Lublin 20-362

Organizacja pozarządowa: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebującym „Agape” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5;


Radcy Prawni i Adwokaci

Poniedziałek – piątek

16.00-20.00

 

Lipiec / Sierpień

 

8.00-12.00

TAK
CZUBY PÓŁNOCNE

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie; parter, sala konferencyjna;


ul. Radości 13; Lublin 20-530

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona
Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a;

Doradcy Obywatelscy

Poniedziałek – piątek

16.00-20.00

TAK
CZECHÓW POŁUDNIOWY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie; parter, s. E8;


ul. Radzyńska 5; Lublin 20-850

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona
Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a;

Doradcy Obywatelscy

Poniedziałek – piątek

16.00-20.00

TAK