BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zrzut ekranowy podstrony https://niepelnosprawnilublin.pl/baza-wiedzy/ z logotypem niepelnosprawnilublin.pl

Baza Wiedzy o Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES) w Biuletynie Informacyjnym niepelnosprawnilublin.pl

Zachęcamy do korzystania i zgłaszania aktualizacji do zamieszczonej na naszym portalu, Bazy Wiedzy o Podmiotach Ekonomii Społecznej.

Do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) zaliczamy: podmioty spółdzielcze (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, spółdzielnie produkcji rolnej), jednostki reintegracji społeczno-zawodowej (CIS i KIS, WTZ i ZAZ), organizacje pozarządowe i podobne podmioty (stowarzyszenia, fundacje, spółki non profit, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST, koła gospodyń wiejskich).

Baza jest nadal aktualizowana, dlatego serdecznie zapraszamy do aktywnego przeglądania i korzystania z informacji zamieszczonych w bazie a przede wszystkim do zgłaszania aktualizacji, pod adresem: lfoon.lublin@gmail.com.

Ustawa o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812)

W dniu 30 października 2022 r. weszła w życie Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812), która reguluje organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego, zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwami społecznymi, instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego, a także zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia solidarności społecznej (KPRES).

Kompleksowym dokumentem określającym kierunki polityki państwa w tym zakresie jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia solidarności społecznej (KPRES). Zawiera on plany i działania realizowane przez administrację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli innych przedstawicieli sektora administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego i sektora ekonomii społecznej.

Notatka powstała w oparciu o informacje zawarte w serwisie Departamentu Ekonomii Społecznej oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies