BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ankieta dotycząca turystyki osób ze szczególnymi potrzebami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi ogólnopolską i anonimową ankietę internetową dotyczącą turystyki osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje dla parków narodowych i parków krajobrazowych projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 16 parków przyrodniczych w Polsce.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród osób z niepełnosprawnościami informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety

Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie narzędzi w ramach projektu.

Link do ankiety: Kwestionariusz ankiety skierowanej do osób z niepełnosprawnościami

Link do ankiety aktywny jest do 31.08.2023 r.

Zespół projektowy „Obszar chroniony, obszar dostępny”

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies