BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Alter Idem UMCS

„Alter Idem”. Inny ale taki sam.

Dziś chcemy przedstawić sylwetkę pewnej organizacji działającej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Jest to Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”.

Powstało ono 16 maja 2010 roku z inicjatywy studentki prawa Olgi Kałki oraz dzięki przychylności dla tego pomysłu ówczesnego prorektora ds. studenckich prof. Stanisława Michałowskiego. Organizacja ta zrzesza na równych prawach studentów niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Jej celem jest integracja studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, reprezentacja interesów osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie ich w działalności społecznej, naukowej i kulturalnej.

Zrzeszenie podejmuje także działania mające na celu likwidacje barier społecznych, komunikacyjnych i architektonicznych, jak również reprezentuje interesy studentów z niepełnosprawnościami przed władzami rektorskimi i innymi jednostkami uczelni oraz współpracuje z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS i organizacjami z innych uczelni o podobnym profilu działania jak Zrzeszenie. W ramach realizacji wyżej wymienionych celów organizacja ta stale realizuje następujące przedsięwzięcia:

  • wyjazd adaptacyjny dla studentów pierwszego roku;
  • szkolenia ukierunkowane rozwój zawodowy oraz poszerzanie kompetencji organizowane we współpracy z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS;
  • wiosnowisko ,wyjazd rehabilitacyjno – szkoleniowy.

W Altem Idem wszyscy czują się potrzebni. Każdy z członków studiuje na innym kierunku, ma inne zainteresowania, ale to nie przeszkadza działać razem dla wspólnych celów. Siła tej oto organizacji bierze się stąd, że relacje w Zrzeszeniu oparte są na przyjaźni i panuje tam prawdziwie rodzinna atmosfera. Obecnie organizacja ta liczy 35 członków.

Grupa osób pozuje do zdjęcia. Dwie osoby z przodu- kobieta i mężczyzna- leżą na ziemi podpierając się ręką. Za nimi część osób siedzi a część stoi. Wszyscy patrzą w obiektyw.

Działania planowane przez Zrzeszenie na rok 2014 to m.in.:

  • wspomniane już wcześniej kolejne Wiosnowisko zaplanowane na marzec;
  • udział w konferencji i Instytucie Psychologii zaplanowany na kwiecień organizowanej przez Koło Naukowe Adesse;
  • świętowanie 4 rocznicy powstania Zrzeszenia w formie Pikniku Integracyjnego oraz konferencji w ramach projektu uczelnianego Przyjazny Uniwersytet, który poświęcony jest tematyce kryzysów zdrowia psychicznego dotykających studentów- zaplanowane na maj.

Jeśli jesteś studentem/ką UMCS i chciałbyś/łabyś dołączyć do Zrzeszenia przyjdź do nas!

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS “Alter Idem”

DS “Babilon”

ul. Radziszewskiego 17/9

20-036 Lublin

tel. kom: 883 170 440

Napisz lub znajdź nas na facebooku:

alteridem.umcs@gmail.com

www.facebook.com/zsn.alteridem?ref=ts&fref=ts

 

Monika Niklewicz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies